Startsida

Styr bolag mot lönsamhet

Granalytiq bedriver konsultverksamhet inom beslutsstödssystemet Qlik och planeringsplattformen Planacy i kombination med senior controllerkunskap.

Jag bygger och förvaltar Qlik/Planacy uppsättningar i samarbete med mina samarbetspartners. Tillsammans med min seniora controllerkunskap hjälper jag företag att ekonomiskt styra bolaget mer lönsamt genom att visualisera detta i Qlik.

Granalytiq hjälper dig uppåt
Granalytiq mitt i pusslet

Expertis

Åtskilliga års arbete som controller, utvecklande av Qlik på kundsidan och kravställare/inhyrare av konsulter så har jag fått stor förståelse för vad kunden eftersöker hos en konsult.

Nyckelfaktorer är långsiktighet och att konsulten förstår företagets business.
Mitt fokus ligger på retailbolag där min expertis ligger.

Aktuella kunder

Mål och arbetssätt

Målet med Granalytiq är att jobba långsiktigt på tre till fem bolag med Qlik/Planacy utveckling i kombination med controllerstöd. Att automatiskt föra över idéer och kompetens mellan bolagen och på detta sätt effektivisera nedlagd konsulttimme.

Samarbetspartners